Aquaperle

Den effektive beskyttelsen mot smuss og kalkavleiringer!

På et ubehandlet glass flyter vannet i tynne flak. Deler av vannet blir igjen i porene på glasset. Det kan gi avleiringer på glasset når det har tørket.
AQUAPERLE effektiv glassbehandling mot smuss og kalkavleiringer reduserer dette.

Med AQUAPERLE glassbelegg renner vannet av som vanndråper. Bare noen få små dråper vann blir igjen på glasset. AQUAPERLE reduserer vannet som blir igjen på glasset til et minimum, og gjør det enklere å gjøre glasset rent.

AQUAPERLE glassbelegg leveres som standard sammen med alle herdede sikkerhetsglassene (TSG).

AQUAPERLE er ikke et selvrensende belegg; det reduserer rester av vann og annen tilsmussing på glasset. Regelmessig rengjøring og pleie er derfor viktig, selv for glass som er belagt med AQUAPERLE.

Se også informasjon om rengjøring av dusjene på sidene om Rengjøring og pleie.
PÅ UBEHANDLET GLASS
PÅ UBEHANDLET GLASS
PÅ GLASS BEHANDLET MOT SMUSS OG KLAKAVLEIRINGER
PÅ GLASS BEHANDLET MOT SMUSS OG KLAKAVLEIRINGER